Archiwa kategorii: Informacje

Sprzedaż znaków

Informujemy wszystkich zainteresowanych że w dniu 16. 01.  2021 r. w godzinach 9.00 – 12.00 sprzedawane będą znaki                      ( pozwolenia na amatorski połów ryb ).

Wszystkich zainteresowanych prosi się o zachowanie reżimu sanitarnego t.j. wchodzenie do siedziby koła pojedynczo, zasłanianie ust i nosa maseczką,  dezynfekowanie rąk po wejściu do pomieszczenia, stosowanie się do wszystkich poleceń osób sprzedających znaki i wydających kartoteki.

Przypominamy również osobom  oczekującym na zewnątrz o konieczności zasłaniania ust i nosa, jak również o obowiązku zachowania odległości 2m między osobami.

Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa osób obsługujących Wędkarzy, jak również dla samych zainteresowanych zakupem znaków.

Życzenia Noworoczne

Wszystkim  Członkom oraz Sympatykom Koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto życzymy wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia w życiu prywatnym jak również  sukcesów w realizowaniu swojej pasji wędkarskiej.                                                                    Wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku 2021

                                                                        składa                                                                                                                                                                               Zarząd Koła PZW nr 10

 

Ostatnie zarybianie w 2020 roku

W dniu 19.  11. 2020r. odbyło się zarybienie akwenu „GROBLE”    nr 218 rybą rodzimą.  Do akwenu wpuszczono: 100 kg szczupaka, 50 kg okonia, 50 kg lina, oraz 55 kg jazia. Zarybienie to zostało sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Zarząd koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto uprzejmie dziękuje sponsorom : Urzędowi Miasta Chrzanów oraz Starostwu Powiatowemu za przeznaczenie środków finansowych na zakup ryby rodzimej, do akwenu „GROBLE nr. 218 . Zabieg ten w sposób wydatny wpłynie na poprawę różnorodności gatunkowej
w środowisku wodnym zbiornika „GROBLE”, a co za tym idzie umożliwi zachowanie równowagi biologicznej .  Dziękując Sponsorom za partycypowanie w kosztach utrzymania ośrodka wędkarskiego „GROBLE” pragniemy podkreślić że nasza współpraca trwa do wielu lat i od wielu lat otrzymujemy pomoc finansową tak z Urzędu Miasta Chrzanów  jak i ze Starostwa Powiatowego. Taki stan rzeczy umożliwia organizowanie imprez rekreacyjnych dla różnych środowisk, propagowanie zdrowego stylu życia, rozpowszechnianie sportu wędkarskiego jako jednej z form rekreacji. Zarząd Koła dziękując Sponsorom wyraża jednocześnie nadzieję na dalszą konstruktywną  współprace dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest zadowolenie społeczeństwa naszego regionu.

Zarybianie

W dniu 12. 11. 2020r. dokonano zarybienia akwenu „GROBLE” nr 218 rybą rodzimą. Do stawów wpuszczono 170kg lina, oraz 495kg karpia tzw „kroczka”.

W związku z powyższym wprowadza się zakaz wędkowania na obszarze całego łowiska nr. 218 od dnia 12. 11. 2020r. od godziny 12.00 do dnia 14. 11. 2020r. do godziny 6.00 .

 

Zarybianie rybą rodzimą

W dniu 12. 11. 2020r. nastąpi zarybienie akwenu „Groble” nr. 218 rybą rodzimą. Będzie to pierwszy etap  Zarybienia, finansowany  z funduszy Urzędu Miasta Chrzanów.

Drugi etap zarybienia rybą rodzimą będzie miał miejsce w dniu 13. 11. 2020r. lub w dniu 16. 11. 2020r. w zależności od możliwości dostawcy. Drugi etap zarybiania finansowany będzie z funduszy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

O ilości ryby wpuszczonej do poszczególnych stawów, oraz o przekroju gatunkowym poinformujemy po zakończeniu zarybiania.

 

Zarybianie

W dniu 08. 10. 2020 r uzupełniono zasoby karpia w łowisku „GROBLE” w następujących ilościach:

Staw nr 1 –  50 kg

Staw nr 2 – 200 kg

Staw nr 3 – 450 kg

Łącznie wpuszczono do łowiska 700 kg karpi

Jeszcze w tym sezonie planowane jest wzbogacenie łowiska rybą rodzimą, o szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.

Korekta do wpisu o zakazie wędkowania z dnia 06. 10. 2020 r.

W wyniku zgłoszenia się większej ilości chętnych do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich niż pierwotnie zakładano, zaistniała konieczność  zamknięcia na potrzeby zawodów również północnego brzegu              stawu nr 3.

Tak więc zakaz wędkowania na zachodnim oraz północnym brzegu stawu nr 3 obowiązuje od 08. 10. 2020 od godziny 12.00 do 10. 10. 2020 r. do godziny 14.00 .               Pozostała treść  komunikatu z dnia 06. 10. 2020 r. obowiązuje w pierwotnym brzmieniu.

 

Zarybianie

W dniu 08. 10. 2020 r. nastąpi zarybianie akwenu „GROBLE” nr 218. Planowane jest wpuszczenie do akwenu 700 kg karpia.                                                                                                                 W związku z powyższym wprowadza się zakaz wędkowania na obszarze całego łowiska nr 218 w okresie od 08. 10. 2020 r .od godziny 12.00 do 10. 10. 2020 r. do godziny 6.00 za wyjątkiem zachodniego brzegu stawu nr 3 gdzie zakaz wędkowania obowiązywał będzie do godziny 14.00 dnia 10. 10. 2020 r.                                                                                          Taki stan rzeczy podyktowany jest potrzebą rozegrania zawodów wędkarskich o których informowano we wcześniejszym komunikacie

 

 

Jesienne zawody wędkarskie

Na posiedzeniu Zarządu Koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto w dniu 25. 09. 2020 r. podjęto decyzje o zorganizowaniu na akwenie „GROBLE”  Zawodów Wędkarskich  na  zakończenie sezonu wędkarskiego . Metody łowienia: spławikowa lub gruntowa, według uznania zawodnika, łowimy na jedną wędkę.  Zawody zaplanowane zostały na dzień 10. 10. 2020 r. zbiórka godzina 7.00.                                                                                                                     Zawody zorganizowane będą dla wszystkich członków koła nr 10 Chrzanów-Miasto.                                                                                                 Osoby zainteresowane udziałem w zawodach proszone są o zgłoszenia  SMS-em na nr telefonu 608 570 923 swojego nazwiska i imienia z dopiskiem „zawody”.                                            Zgłoszenia należy dokonać do dnia 07. 10. 2020 r.                             Udział w zawodach jest bezpłatny, dla uczestników przewidziano nagrody jak również poczęstunek na zakończenie rywalizacji.

Zarząd  Kola nr 10                                                                                                                                                      Chrzanów-Miasto