EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ

Zarząd koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto informuje wszystkich chętnych że egzaminu na kartę wędkarską odbędzie się w dnia 07.03.2018r (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie koła. Nasz adres Rynek 10 (wejście od ul. Gancarskiej). Zapraszamy.

TARGI WĘDKARSKIE 2018

rybomania2018_tixer-02

TARGI WĘDKARSKIE RYBOMANIA 2018 EXPO Silesia 10-11.03.2018r.
Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec

GODZINY OTWARCIA:

Sobota – 10.00 – 18.00

Niedziela – 10.00 – 17.00

GODZINY OTWARCIA KAS

Sobota – 9.00 – 17.30

Niedziela – 9.00 – 16.30

Harmonogram zawodów ,,GROBLE” 2018

KWIECIEŃ
08 – Zaw. o Puchar Zb. Kasprzyckiego (kat. gruntowo-spławikowa) ( do Gran Prix) Groble 21 – Puchar Burmistrza Chrzanowa – (staw nr. 1,2,3, zamknięte od 6.00 do 15.00)
MAJ
12 – Mistrzostwa koła 1-tura Zalew Chechło 3 godz. i Młodzieżowe Mistrzostwa koła 1-tura 3 godz. (kat. spławikowe) (do Grand Prix)
13 – Mistrzostwa koła 2-tura Zalew Chechło (kat. spławikowe) (do Grand Prix)
27 – Zawody z okazji Dnia Dziecka (kat. spławikowa) Groble
CZERWIEC                                                                                                                                                                  10 – zawody spinningowe
– Piknik integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych. Groble – Ogólnopolska Spartakiada Dzieci Młodzieży oraz Dorosłych Niepełnosprawnych. Groble
LIPIEC
30 – Zawody nocne – (kat. gruntowe) (do Grand Prix) Groble
01 – Zawody nocne – (kat. gruntowe)
06 – Zawody karpiowe nocne – (kat. gruntowe) Groble
07 – Zawody karpiowe nocne – (kat. gruntowe)
08 – Zawody karpiowe nocne – (kat. gruntowe)
WRZESIEŃ
02 – Zawody ,,Senior Chrzanowa” (60+) (kat. gruntowo-spławikowa) Groble
16 – Zawody o ,,Puchar Prezesa” Groble (kat. gruntowo-spławikowa) ( do Grand Prix) Groble
23 – Zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych o ,,Puchar Jesieni” Groble 2018 ( z udziałem mistrza świata )

UWAGA ! – Prawo startu we wszystkich zawodach wędkarskich Grand Prix 2018 r moją wszyscy którzy wnieśli składkę na sport
.
ZAWODY ZALICZANE DO GRAND PRIX 2018
– PUCHAR ZBIGNIEWA KASPRZYCKIEGO – MISTRZOSTWA KOŁA PZW 10 CHRZANÓW-MIASTO – ZAWODY NOCNE – PUCHAR PREZESA KOŁA PZW 10 CHRZANÓW- MIASTO

INFORMUJEMY WSZYSTKICH WĘDKARZY KOŁA PZW-10 CHRZANÓW-MIASTO, ŻE PRZED KAŻDYMI ZAWODAMI ZBIÓRKA ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 7.00 WŁĄCZNIE Z ZAWODAMI O MISTRZOSTWO KOŁA NA ZALEWIE ,,CHECHŁO” INFORMUJEMY WSZYSTKICH WĘDKARZY KOŁA ŻE MOGĄ WYSTĄPIĆ ZMIANY W HARMONOGRAMIE ZAWODÓW NIE WYNIKAJĄCE Z NASZEJ WINY.

Egzamin na kartę wędkarską

Zarząd koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto informuje wszystkich chętnych że egzaminu na kartę wędkarską odbędzie się w dnia 07.02.2018r (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie koła. Nasz adres Rynek 10 (wejście od ul. Gancarskiej). Zapraszamy.

Regulamin łowiska licencyjnego ,,Groble” nr 218 na rok 2018

 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowiska licencyjne „Groble” nr 218 o całkowitej powierzchni 18 ha stanowią

stawy nr 1, 2, 3 i zlokalizowane jest w lasach Nadleśnictwa Chrzanów ok. 2 km w kierunku

południowym od granicy miejscowości Byczyna (na przedłużeniu ulicy Grzegorza Korczyń-

skiego).

Łowiska są typu mieszanego.

II Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska licencyjnego „Groble” nr 218 jest Koło PZW nr 10 Chrzanów Miasto

w Chrzanowie, ul. Rynek 10.

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą

członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku

licencyjnym „Groble” nr 218 na dany rok kalendarzowy.

2. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa.

3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu.

4. Wędkowanie na wszystkich stawach dozwolone jest wyłącznie z brzegu.

5. Zabrania się wchodzenia do wody oraz ustawiania na stałe markerów.

6. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami. Nęcenie

dozwolone jest tylko przez wyrzut z ręki lub przy użyciu procy a także za pomocą

zestawów wędkarskich typu koszyk, sprężyna zanętowa oraz rakietami zanętowymi.

7. W okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia na stawach obowiązuje zakaz spinningowania.

8. Zabrania się wędkowania w wydzielonej części stawu nr 3, która stanowi strefę ochronną.

9. Na łowiskach zabrania się:

– parkowania przyczep kempingowych

– stawiania namiotów z podłogą

– czyszczenia i patroszenia ryb nad wodą

– palenia ognisk i używania otwartego ognia.

10. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania śmieci. Wędkarz po zakończeniu

Wędkowania zobowiązany jest do posprzątania swojego stanowiska.

11. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody

do wędkowania w uzasadnionych przypadkach, na czas zarybiania oraz podczas orga-

nizowania zawodów wędkarskich.

12. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby

wymienione w RAPR.

13. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego „Groble” nr 218

a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować

zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania a także skierowanie

sprawy do sądu koleżeńskiego.

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła nr 10 Chrzanów Miasto przy ulicy Rynek 10

(wejście od strony ulicy Garncarskiej) w dniu kasowań tj. w czwartki w godz. 14:00-16:00.

2. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi :

– 250,00 zł opłata normalna dla członka PZW

3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.

V Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko licencyjne „Groble” nr 218 jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.

VI Postanowienia szczegółowe:

1. Obowiązuje następujący roczny limit ilościowy ryb do zabrania ze stawów nr 1, 2 i 3

liczonych łącznie jako jedno łowisko licencyjne „Groble” nr 218:

– karp, szczupak, sandacz, amur, pstrąg – łącznie 25 sztuk rocznie.

2. Obowiązują następujące dobowe (0-24 h) limity ilościowe ryb do zabrania ze stawów

nr 1, 2 i 3 liczonych łącznie jako jedno łowisko licencyjne „Groble” nr 218:

– karp, pstrąg, amur, szczupak, sandacz – łącznie 2 sztuki na dobę

– leszcz – 10 sztuk.

Po złowieniu limitu dobowego w/w ryb wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowa-

nie i opuścić stanowisko wędkarskie.

Limity pozostałych ryb zgodnie z RAPR.

4. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb:

– karp – do 35 cm i powyżej 65 cm,

– szczupak – do 60 cm,

– sandacz – do 60 cm,

– amur – do 60 cm,

– leszcz – do 25 cm.

Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z RAPR.

5. Okresy ochronne – zgodnie z RAPR.

VII W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy

zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd

Główny PZW.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018r.

Opłaty wędkarskie na 2018r.

Składki i opłaty wędkarskie będą przyjmowane w każdy czwartek w siedzibie koła nr10 Chrzanów-Miasto ul.Rynek 10 (wejście od ul. Gancarskiej)                                                                   od godziny 14.00 do godziny 17.00