Zarybianie

W dniu 11.10.2019r. tj. piątek

odbędzie się zarybianie stawów Groble

przewidywana godzina zarybienia ok 11.00 – 12.00

Obowiązuje zakaz wędkowania na stawach nr 2,3

do niedzieli 13.10.2019r. godz. 6.00

 

Zarybianie

W dniu 01.08.2019 r. około godziny 9.00
planowane jest zarybianie karpiem stawów Nr 2 i 3.
Zakaz wędkowania na stawach do piątku 02.08.2019 r. godz. 6.00

W dniu 1 sierpnia 2019 r.  zarybiliśmy karpiem stawy nr 2 i 3 .
IMG_20190801_092352_resized_20190801_045942980

IMG_20190801_094102_1_resized_20190801_045853700

Do stawu nr 2 wpuściliśmy 150 kg, do stawu nr 3 wpuściliśmy 450 kg.

Regulamin zawodów karpiowych 2019r.

REGULAMIN ZAWODÓW
KARPIOWYCH-RZUTOWYCH STAW NR 3 05-07 lipca 2019 r.

1. Zawody odbywają się w dniach 05-07 lipca 2019r. od piątku godz.17:00 do niedzieli godz. 10:00 w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach. W składzie drużyny przynajmniej jeden zawodnik musi być członkiem koła PZW Chrzanów Miasto.
2. Przyjmowanie wpłat w wysokości 150 zł. możliwe jest do 30.06.2019 r. do godz.7:00
3. Zgłoszenia do zawodów przyjmuje osoba wyznaczona przez organizatora.
4. Ilość miejsc ograniczona ok. 20 stanowisk.
5. Jeżeli drużyna nie wystartuje, wpisowe przechodzi na sprawy organizacyjne.
6. Losowanie stanowisk odbędzie się po zawodach NOCNYCH (30.06.2019) w razie nieobecności drużyny miejsce losuje organizator zawodów. Dopuszcza się możliwość czyszczenie stanowisk od 01-04.07.2019r.
7. Organizator zawodów dopuszcza możliwość wcześniejszego przygotowania wylosowanego stanowiska (czyszczenie, koszenie trawy) ale nie może to utrudniać łowienia innym wędkującym.
8. Korzystanie z łodzi możliwe jest po uzgodnieniu z gospodarzem lub organizatorem.
9. Zabrania się wcześniejszego nęcenia wylosowanego stanowiska.
10. Z chwilą rozpoczęcia zawodów osoba towarzysząca (żona, kolega, znajomy) nie może obsługiwać wędek, zestawów oraz podbierać holowanych ryb.
11. Sondowanie oraz ustawianie markera po rozpoczęciu zawodów dozwolone jest tylko z brzegu.
12. Nęcenie jest dozwolone w czasie zawodów za pomocą wędki, kobry, procy.
13. Łowienie dozwolone jest tylko na zestawy karpiowe.
14. Podczas zawodów klasyfikowane są tylko karpie i amury. Wymiary zgodne z regulaminem PZW.
15. Środki finansowe pozyskane z opłaty startowej w całości przeznaczone są na nagrody: I miejsce, II miejsce, III miejsce, Największa ryba oraz nagroda pocieszenia losowana spośród pozostałych drużyn.
16. Drużyny zajmują stanowiska od wyznaczonego numeru, jedno stanowisko w lewo lub w prawo. W przypadku powstania sytuacji konfliktowej co do miejsca nęcenia, pierwszeństwo ma drużyna posiadająca niższy numer startowy (wybrany podczas losowania). Wybór stanowiska następuje poprzez losowanie tzn. numer 1 wybiera pierwszy, nr 10 wybiera 10 w kolejności itd.
17. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez komisję sędziowską ustaloną podczas losowania stanowisk.
18. Jeżeli podczas zawodów dwie drużyny osiągną tą samą wagę ryb, wówczas o zwycięstwie decydować będzie największa złowiona ryba.
19. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden zawodnik.
20. Kiedy jeden zawodnik zrezygnuje z połowu, drugi członek drużyny może łowić tylko na dwie wędki i musi poinformować o tym organizatora.

21. Zabrania się palenia ognisk i zobowiązuje się wszystkich uczestników do zachowania należytego porządku, po zakończeniu zawodów każda drużyna jest zobowiązana do posprzątania stanowiska i zabrania śmieci.
22. Jeżeli zostanie naruszony jakikolwiek punkt regulaminu lub stwierdzone zostanie złe zachowanie zawodników sędziowie lub organizator mają prawo wykluczyć zawodników lub drużynę z zawodów.
23. Wyniki zostaną ogłoszone 07.07.2019r. o godz. 10:30 po zakończeniu zawodów.
24. Do czasu przybycia sędziego złowione ryby przechowujemy w workach karpiowych lub siatkach. Komisja sędziowska będzie się pojawiać na stanowiskach w godzinach
25. Zawody w formule NO KILL, po zważeniu ryby wracają do wody.
26. Pozostałe zasady wędkowania, nie ujęte w regulaminie zawodów zgodnie z regulaminem PZW.

Zarybiamy szczupakiem

W dniu 2 maja 2019 r. między godziną 10:00 a 11:00 planujemy zarybić stawy nr 2 i 3 narybkiem szczupaka letniego.
Z związku z tym zarybianiem nie będzie zakazu wędkowania.
Chętnych zapraszamy do oglądania zarybiania.

W dniu 2 maja br około godziny 9.30 wpuściliśmy szczupaka letniego na staw nr 2 – 1000 sztuk, staw nr 3 – 2000 sztuk.

Opłaty

Z końcem kwietnia br. kończy się cotygodniowe pobieranie opłat.
W kolejnych miesiącach opłaty będą pobierane w dniach:
11 maja w godz. 9.00 – 11.00
8 czerwca w godz. 9.00 – 11.00
5 lipiec w godz. 9.00 – 11.00

Zakaz wędkowania po zarybieniu.

W dniu 25 marca 2019 r. komisyjnie zarybiliśmy stawy karpiem zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią. Wpuściliśmy 1000 kg ryby.

W najbliższych dniach planujemy zarybić stawy rybą rodzimą co nie wpłynie na przedłużenie zakazu wędkowania.

(27-04-2019) Informujemy, że w dniu 26 marca br wpuszczono rybę rodzimą 200 kg płoci i 200 kg karasia na stawy nr 1 i 2.

Na stawach nr 1, 2 i 3 obowiązuje zakaz wędkowania do  czwartku 28 marca 2019 r. do godziny 6:00.