Ostatnie zarybianie w 2020 roku

W dniu 19.  11. 2020r. odbyło się zarybienie akwenu „GROBLE”    nr 218 rybą rodzimą.  Do akwenu wpuszczono: 100 kg szczupaka, 50 kg okonia, 50 kg lina, oraz 55 kg jazia. Zarybienie to zostało sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Zarząd koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto uprzejmie dziękuje sponsorom : Urzędowi Miasta Chrzanów oraz Starostwu Powiatowemu za przeznaczenie środków finansowych na zakup ryby rodzimej, do akwenu „GROBLE nr. 218 . Zabieg ten w sposób wydatny wpłynie na poprawę różnorodności gatunkowej
w środowisku wodnym zbiornika „GROBLE”, a co za tym idzie umożliwi zachowanie równowagi biologicznej .  Dziękując Sponsorom za partycypowanie w kosztach utrzymania ośrodka wędkarskiego „GROBLE” pragniemy podkreślić że nasza współpraca trwa do wielu lat i od wielu lat otrzymujemy pomoc finansową tak z Urzędu Miasta Chrzanów  jak i ze Starostwa Powiatowego. Taki stan rzeczy umożliwia organizowanie imprez rekreacyjnych dla różnych środowisk, propagowanie zdrowego stylu życia, rozpowszechnianie sportu wędkarskiego jako jednej z form rekreacji. Zarząd Koła dziękując Sponsorom wyraża jednocześnie nadzieję na dalszą konstruktywną  współprace dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest zadowolenie społeczeństwa naszego regionu.

Zarybianie

W dniu 12. 11. 2020r. dokonano zarybienia akwenu „GROBLE” nr 218 rybą rodzimą. Do stawów wpuszczono 170kg lina, oraz 495kg karpia tzw „kroczka”.

W związku z powyższym wprowadza się zakaz wędkowania na obszarze całego łowiska nr. 218 od dnia 12. 11. 2020r. od godziny 12.00 do dnia 14. 11. 2020r. do godziny 6.00 .

 

Zarybianie rybą rodzimą

W dniu 12. 11. 2020r. nastąpi zarybienie akwenu „Groble” nr. 218 rybą rodzimą. Będzie to pierwszy etap  Zarybienia, finansowany  z funduszy Urzędu Miasta Chrzanów.

Drugi etap zarybienia rybą rodzimą będzie miał miejsce w dniu 13. 11. 2020r. lub w dniu 16. 11. 2020r. w zależności od możliwości dostawcy. Drugi etap zarybiania finansowany będzie z funduszy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

O ilości ryby wpuszczonej do poszczególnych stawów, oraz o przekroju gatunkowym poinformujemy po zakończeniu zarybiania.

 

Zarybianie

W dniu 08. 10. 2020 r uzupełniono zasoby karpia w łowisku „GROBLE” w następujących ilościach:

Staw nr 1 –  50 kg

Staw nr 2 – 200 kg

Staw nr 3 – 450 kg

Łącznie wpuszczono do łowiska 700 kg karpi

Jeszcze w tym sezonie planowane jest wzbogacenie łowiska rybą rodzimą, o szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.

Korekta do wpisu o zakazie wędkowania z dnia 06. 10. 2020 r.

W wyniku zgłoszenia się większej ilości chętnych do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich niż pierwotnie zakładano, zaistniała konieczność  zamknięcia na potrzeby zawodów również północnego brzegu              stawu nr 3.

Tak więc zakaz wędkowania na zachodnim oraz północnym brzegu stawu nr 3 obowiązuje od 08. 10. 2020 od godziny 12.00 do 10. 10. 2020 r. do godziny 14.00 .               Pozostała treść  komunikatu z dnia 06. 10. 2020 r. obowiązuje w pierwotnym brzmieniu.

 

Zarybianie

W dniu 08. 10. 2020 r. nastąpi zarybianie akwenu „GROBLE” nr 218. Planowane jest wpuszczenie do akwenu 700 kg karpia.                                                                                                                 W związku z powyższym wprowadza się zakaz wędkowania na obszarze całego łowiska nr 218 w okresie od 08. 10. 2020 r .od godziny 12.00 do 10. 10. 2020 r. do godziny 6.00 za wyjątkiem zachodniego brzegu stawu nr 3 gdzie zakaz wędkowania obowiązywał będzie do godziny 14.00 dnia 10. 10. 2020 r.                                                                                          Taki stan rzeczy podyktowany jest potrzebą rozegrania zawodów wędkarskich o których informowano we wcześniejszym komunikacie

 

 

Jesienne zawody wędkarskie

Na posiedzeniu Zarządu Koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto w dniu 25. 09. 2020 r. podjęto decyzje o zorganizowaniu na akwenie „GROBLE”  Zawodów Wędkarskich  na  zakończenie sezonu wędkarskiego . Metody łowienia: spławikowa lub gruntowa, według uznania zawodnika, łowimy na jedną wędkę.  Zawody zaplanowane zostały na dzień 10. 10. 2020 r. zbiórka godzina 7.00.                                                                                                                     Zawody zorganizowane będą dla wszystkich członków koła nr 10 Chrzanów-Miasto.                                                                                                 Osoby zainteresowane udziałem w zawodach proszone są o zgłoszenia  SMS-em na nr telefonu 608 570 923 swojego nazwiska i imienia z dopiskiem „zawody”.                                            Zgłoszenia należy dokonać do dnia 07. 10. 2020 r.                             Udział w zawodach jest bezpłatny, dla uczestników przewidziano nagrody jak również poczęstunek na zakończenie rywalizacji.

Zarząd  Kola nr 10                                                                                                                                                      Chrzanów-Miasto

 

 

Zawody spławikowe

W dniu 22.09.2020r. w  ramach współpracy ze Specjalnym  Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Chrzanowie, Zarząd Koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto zorganizował dla podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zawody w wędkarstwie spławikowym na łowisku „GROBLE”. Opiekunem uczestników zawodów z ramienia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego był Pan Maciuba Zbigniew, natomiast opieką ze strony Koła PZW nr 10 uczestników otoczył i fachowych rad udzielał Pan Maj Stanisław, wieloletni działacz
i doświadczony wędkarz. Zawody przebiegały w bardzo miłej i sportowej atmosferze, uczestnicy przejawiali wielkie zainteresowanie i zaangażowanie w zawodach co niewątpliwie sprawiało im prawdziwą satysfakcję.                                                                                    Po zakończeniu zawodów i zważeniu złowionych trofeów nastąpiło wręczenie nagród.      Każdy uczestnik zawodów otrzymał zestaw wędkarski (wędka kołowrotek), okolicznościowy dyplom oraz medal za uczestnictwo. W trakcie wręczania nagród zaszczyciła uczestników swoją obecnością W-ce Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Pani Ruta Pudo.                                                                                                          Sponsorem nagród jest Starostwo Powiatowe oraz częściowo Koło PZW nr 10 Chrzanów-Miasto.                                                                                                                                                                        Po zakończeniu części oficjalnej miał miejsce tradycyjny grill. Z racji wspaniałej pogody
i miłej atmosfery całej imprezy wszyscy uczestnicy wyrażali zadowolenie i satysfakcję
z uczestnictwa w tej imprezie i mile spędzonego przedpołudnia.

IMG_5164 IMG_5138 IMG_5146

Zawody spławikowe podopiecznych Fundacji Brata Alberta

W dniu 11.09.2020 r. na akwenie „GROBLE” rozegrano zawody wędkarskie dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta. Organizatorem zawodów było Koło PZW nr 10 Chrzanów-Miasto.  W rywalizacji udział wzięło siedemnaścioro podopiecznych. Zawody odbyły się systemem drużynowym.                                                                                                                    Sponsorem zawodów jest Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, któremu Zarząd Koła nr 10 jak również Uczestnicy zawodów oraz ich Opiekunowie składają serdeczne podziękowania. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale za uczestnictwo w rywalizacji. Każdy uczestnik otrzymał również nagrodę w postaci wędki i kołowrotka. Same zawody jak i późniejsze upominki spowodowały u uczestników szczerą radość
i satysfakcje z uczestnictwa w takiej formie rekreacji. Po wręczeniu nagród miał miejsce poczęstunek oraz tradycyjna już wata cukrowa od Prezesa Koła nr 10.

Poniżej zamieszczamy zdjęcie zbiorowe uczestników dzisiejszego spotkania.

20200911_121718

Zarybianie

Zgodnie z wcześniejszą informacją w dniu dzisiejszym t.j. 09. 09. 2020 r. zarybiono łowisko

„GROBLE” nr. 218 karpiem w ilości:

staw nr. 1 – 100 kg

staw nr. 2 – 300 kg

staw nr. 3 – 600 kg

Zarybiono również staw nr. 4, który jest łowiskiem ogólnodostępnym podległym okręgowi PZW Katowice, do tego akwenu wpuszczono  370 kg. karpia.

Do łowiska „GROBLE” nr 218 jak i do stawu nr. 4 wpuszczono karpia miarowego którego będzie można łowić już od soboty 12. 09. 2020 r. od godziny 6.00                                                        Do soboty obowiązuje zakaz wędkowania na w/w akwenach.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć wykonanych w czasie zarybiania.

20200909_13043820200909_13043520200909_13042920200909_12534620200909_12534320200909_12485120200909_124310