Historia koła

Zaczątek PZW na terenie Chrzanowa należy datować od roku 1947, kiedy to na terenie „Fabloku” powstaje oddział Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie „Szczupak”. Założycielem tego oddziału, który działał na terenie powiatu Chrzanowskiego do roku 1950 z siedzibą budynku przy „Morskim Oku” (Skała) Prezesem tego Towarzystwa Był Bronisław Krzak. W zarządzie byli Stefan Pietrucha, Kazimierz Rabka, Józef Pawlik, Zygmunt Starzycki i inni.

   W 1950 roku powstaje Koło terenowe PZW z pierwszym prezesem Bronisławem Krukiem, a następnym zostaje Stanisław Działkowiec. Koło obejmowało były powiat Chrzanowski bez Szczakowej. Kolejnymi prezesami byli: Kazimierz Rabka, Zygmunt Starzycki, Józef Przyborowski od 1965 do 1973r. W 1973 roku powstaje Koło w „Fabloku” i Kolega Przyborowski jako pracownik Fabloku przechodzi do tego Koła zaś od roku 1970 prezesem w Kole Chrzanów zostaje Stanisław Kantor. Niespodziewana śmierć wyrywa z szeregów PZW Kolegę Kantora, a obowiązki przyjmuje Feliks Korta do roku 1986. Następnym prezesem zostaje Stanisław Kuwejt senior. Od roku 1993 prezesem zostaje Ryszard Wartalski pełniący obowiązki do 2007 roku, po którym stanowisko obejmuje Andrzej Spóła. Od roku 2015 funkcje prezesa koła nr-10 Chrzanów-Miasto obejmuje Stefan Lignar

   Ponadto na wyróżnienie w pracy na rzecz PZW zasługują: długoletni gospodarz Koła Jan Buła. Zbigniew Kasprzycki – Skarbnik Koła od 1965 do 2007 roku odznaczony Honorowym Członkiem PZW. Piotr Siewniak długoletni gospodarz i członek zarządu Koła. Tadeusz Wójcik długoletni Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Tadeusz Szarlej od 1966 roku Rzecznik Dyscyplinarny Koła, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, od 1972 – 1981r. członek O.K.R. Katowice od 1981 do 1997r. Członek Zarządu Okręgu Katowice, od 1972  Sędzia Sportowy Klasy Okręgowej odznaczony Złotą Odznaką z Wieńcami i wielu wielu innych.