Zarząd koła

 SKŁADU ZARZĄDU KOŁA NR-10 CHRZANÓW-MIASTO OD 27.10.2019 ROKU

ZARZĄD KOŁA                          
1. Madej Ryszard        - Prezes koła       
2. Michałek Bogdan       - Sekretarz koła
3. Szostek Jadwiga       - Skarbnik koła
4. Jendrys Tadeusz       - Komendant SSR      - 
5. Urbanik Tadeusz 
6. Siewniak Tadeusz
7. Pater Zdzisław       


KOMISJA REWIZYJNA.
1. Ptasiński Jan        - Przewodniczący
2. Tyrpa Artur         - zastępca
3. Załuski Stanisław      - członek

SĄD KOLEŻEŃSKI 
1. Szarlej Tadeusz       - Przewodniczący
2. Wartalski Mieczysław     - Zastępca                 
3. Haberka Jerzy        - Sekretarz
4. Luzarowski Kazimierz     -
5. Wacławek Zbigniew      -
6. Wożnica Jerzy
7. Ozga Ryszard            
8. Jeleń Jan        - Rzecznik Sądu Koleżeńskiego

DELEGACI NA ZJAZD OKRĘGU 


GOSPODARZE ŁOWISKA NR-218 "GROBLE" 
1. Siewniak Tadeusz       - Gospodarz
2. Radomski Tadeusz       - Gospodarz

SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA
1. Jendrys Tadeusz       - Komendant Straży Rybackiej 
2. Marcinowski Lech       - strażnik
3. Molęda Adam         - strażnik
4. Madej Ryszard        - strażnik
5. Wacławek Zbigniew      - strażnik