Zarząd koła

 SKŁADU ZARZĄDU KOŁA NR-10 CHRZANÓW-MIASTO OD 27.10.2019 ROKU

ZARZĄD KOŁA                          
1. Madej Ryszard        - Prezes koła
2. Marcinowski Lech       - V-ce Prezes d/s gospodarczych       
3. Michałek Bogdan       - Sekretarz koła
4. Szostek Jadwiga       - Skarbnik koła
5. Bibrzycki Jan        - Przewodniczący komisji egzaminacyjnej
6. Jendrys Tadeusz       - Komendant SSR      - 
7. Urbanik Tadeusz 
8. Siewniak Tadeusz
9. Pater Zdzisław       


KOMISJA REWIZYJNA.
1. Ptasiński Jan        - Przewodniczący
2. Michalski Leszek       - Zastępca
3. Tyrpa Artur         - Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI 
1. Szarlej Tadeusz       - Przewodniczący
2. Wartalski Mieczysław     - Zastępca 
3.               - Sekretarz
4. Haberka Jerzy        - 
5. Luzarowski Kazimierz     -
6. Wacławek Zbigniew      -
7. Wożnica Jerzy            
8. Jeleń Jan        - Rzecznik Sądu Koleżeńskiego

DELEGACI NA ZJAZD OKRĘGU PZW
1. Cymer Tomasz         - Przewodniczący 
2. Maj Stanisław        - Zastępca

GOSPODARZE ŁOWISKA NR-218 "GROBLE" 
1. Siewniak Tadeusz       - Gospodarz
2. Radomski Tadeusz       - Gospodarz

SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA
1. Jendrys Tadeusz       - Komendant Straży Rybackiej 
2. Marcinowski Lech       - strażnik
3. Molęda Adam         - strażnik
4. Madej Ryszard        - strażnik
5. Wacławek Zbigniew      - strażnik