Kontakt

Siedziba Koła:

Chrzanów, Rynek 10. (wejście od ul. Garncarskiej).

Prezes Madej Ryszard tel. 608 570 923

chrzanow10@pzw.com.pl