Archiwa kategorii: Informacje

Sprzedaż znaków

Informujemy wszystkich zainteresowanych zakupem pozwolenia na amatorski połów ryb wędką, iż sprzedaż pozwoleń w tym tygodniu odbędzie się w sobotę 24. 04. 2021 w godzinach 9.00  do  12.00 w siedzibie Koła PZW Chrzanów nr 10.

Sprzedaż znaków

Informujemy wszystkich zainteresowanych że wznowiona zostaje sprzedaż pozwoleń na amatorski połów ryb wędką (znaków)

Pozwolenia będzie można kupić w dniu 16. 04. 2021 (piątek) w godzinach od 16.00  do  18.00                                                                                         oraz  w dniu 17. 04. 2021 (sobota) w godzinach 9.00  do 12.00 w siedzibie Koła PZW nr 10 Chrzanów,  Rynek 10.

 

Sprzedaż znaków

 W związku z przedłużonym lockdownem ( obostrzeniami ) do  18. 04. 2021 r. przez Ministerstwo Zdrowia  wstrzymuje się do odwołania sprzedaż pozwoleń na amatorski połów ryb wędką. Wznowienie sprzedaży pozwoleń nastąpi w momencie poprawy sytuacji epidemicznej o czym poinformujemy na stronie internetowej.

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych do wszystkich WĘDKARZY, oraz sympatyków wędkarstwa kierujemy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin, optymizmu i siły płynącej z życia odradzającego się na wiosnę, pozytywnych emocji i dobrej atmosfery w gronie najbliższych, oraz wśród wędkarskiej braci.

                                                          Życzy:

                                                                   Zarząd Koła nr 10 Chrzanów-Miasto

551ee8bcb9304_3278762

 

Zarybianie

W dniu 29. 03. 2021 odbyło się zarybianie akwenu              „GROBLE” nr 218.

wpuszczono do stawu nr 1                 50 kg karpia

do stawu nr 2 wpuszczono             350 kg karpia

do stawu nr 3 wpuszczono             800 kg karpia

Poniżej publikujemy kilka zdjęć z zarybiania:

20210329_124733 20210329_125419 20210329_125627 20210329_125631 20210329_125635 20210329_130230 20210329_130231 20210329_130234 20210329_130237 20210329_131006 20210329_131011 20210329_131725

Sprzedaż znaków

Informujemy wszystkich zainteresowanych zakupem  pozwolenia na amatorski połów ryb wędką ( znaków) że w dniu 27. 03. 2021 sobota pozwolenia nie będą sprzedawane ze względu na problemy zdrowotne Pani Skarbnik.                                        Jednocześnie informujemy że sprzedaż znaków zostanie wznowiona tak szybko jak to będzie możliwe

 

Zarybianie

Zarząd Koła PZW nr 10   Chrzanów – Miasto  informuje wszystkich wędkarzy korzystających z łowiska „Groble” nr 218  że w dniu 29. 03. 2021 r. planowane jest zarybianie akwenu karpiem. Zarybianie uzależnione jest od tego w jakim stanie (kondycji) znajdują się ryby, co będzie możliwe do stwierdzenia po spuszczeniu wody ze stawów hodowlanych u producenta.  W przypadku stwierdzenia że ryba nadaje się do transportu i wpuszczenia do akwenu „Groble” nastąpi zarybienie łowiska nr 218. W tej sytuacji wprowadzony będzie zakaz wędkowania na całym obszarze akwenu „GROBLE” nr 218  od dnia 29. 03. 2021 r. od godziny 12.00 do dnia 02. 04. 2021 r. do godziny 6.00

Opłaty

Wysokość opłat w 2021 roku

Składka członkowska

Składka podstawowa                    –     100 PLN                                                                                                   ulgowa 50%                                      –           50 PLN                                                                                                 ulgowa 75%                                      –           25 PLN                                                                                                 członek uczestnik 75%                –           25 PLN

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW Katowice

Pełna roczna uprawnia do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami, oraz ze środków pływających na wodach nizinnych, oraz do wywożenia zanęt i przynęt .  Koszt 175 PLN

Niepełna nizinna uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych wszystkimi metodami z brzegu i z lodu, oraz ze środków pływających z prawem do wywożenia zanęt i przynęt.           Koszt 150 PLN

Niepełna nizinna uprawniająca do wędkowania na wodach nizinnych wszystkimi metodami wyłącznie z brzegu i  lodu z prawem do wywożenia zanęt i przynęt tzw. modelami z wyłączeniem środków pływających. Koszt 125 PLN

Szczegółowe informacje udzielane są przez Skarbnika przy dokonywaniu opłat

Komisja egzaminacyjna

                                                 Uchwała nr 1/2021                              Prezydium Zarządu Okręgu PZW w  Katowicach                                                                              z dnia 21.01.2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Koła PZW     nr 10 Chrzanów

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt. 30 Statutu PZW        z dnia 15. 03. 2017 r.

                 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach                                                                                          uchwala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  § 1                                                                                            Powołuje na wniosek Zarządu Koła nr 10 Chrzanów następujący skład komisji  egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską :                                                                                                                                              1.         Bogdan Michałek            -przewodniczący Komisji.                             2.         Ryszard Madej                    -członek  komisji                                                   3.         Zdzisław Pater                   -członek komisji                                                     4.         Mieczysław Wartalski   -członek komisji

                                                                      § 2                                                                                           Uzupełnienie składu komisji egzaminacyjnej może nastąpić w przypadku zdekompletowania do dwóch osób lub braku przewodniczącego komisji.

                                                                       § 3                                                                                          Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 10 Chrzanów.

                                                                      § 4                                                                                           Traci moc uchwała nr 97/2020 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 10. 12. 2020 r.

                                                                     § 5                                                                                             Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku

 

Wiceprezes ZO ds. Organizacyjnych                           Prezes ZO

      Janusz Olszewski                                                                     Mirosław Iwański

 

 

Sprzedaż znaków

Informujemy że sprzedaż znaków będzie kontynuowana w każdą sobotę w godzinach od 9.00 – 12.00 do ostatniej soboty  Kwietnia.                                                                                                                                   Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające sprzedaż, poinformujemy o tym w odrębnym komunikacie na stronie internetowej naszego koła.                                                                                   Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym zakupem znaków o konieczności stosowania się do zaleceń dotyczących sytuacji epidemicznej zamieszczonych w poprzednim komunikacie.