Archiwa kategorii: Informacje

Piknik wędkarski dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta

W dniu dzisiejszym t.j.  07. 07. 2021 r na terenie ośrodka „GROBLE” odbył się Piknik wędkarski dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta zorganizowany przez Zarząd Koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto. Fundatorem nagród jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie. Piknik składał się z kilku etapów atrakcji.                           Podopieczni Fundacji Brata Alberta wzięli udział w zawodach wędkarskich w których każdy uczestnik  otrzymał nagrodę. Następną atrakcją dla uczestników pikniku była możliwość przejażdżki łodzią motorową będącą własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w  Rozkochowie reprezentowanej przez kolegów Wacława Kuchcińskiego oraz Stanisława Winiarskiego którym pragniemy serdecznie podziękować za sprawienie młodzieży uczestniczącej w pikniku olbrzymiej przyjemności . Następną atrakcją były pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej z Chrzanowa, a w szczególności kurtyna wodna umożliwiająca schłodzenie się w upalne przedpołudnie.                                                      Uczestnicy pikniku mieli również możliwość skorzystania z poczęstunku w postaci kiełbasek z grilla przygotowanych i serwowanych przez Gospodarzy ośrodka. Kolejną przyjemnością dla podniebienia była wata cukrowa.   Wszystkie w/w atrakcje sprawiły uczestnikom pikniku prawdziwą przyjemność i wielką frajdę za co Zarząd Koła PZW nr 10 Chrzanów serdecznie dziękuje współorganizatorom imprezy.

 

 

j

Zawody Wędkarskie o Mistrzostwo Koła nr 10

Zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych że w dniach          19. 06. – 20. 06. 2021 r na akwenie „GROBLE” nr 218 odbędą się         Zawody Wędkarskie o Mistrzostwo Koła nr 10.

Uczestnicy Zawodów rywalizować będą w dwóch etapach tj.      19. 06. 2021 od godziny 9.00 do 13.00, oraz w  dniu 20. 06. 2021        w godzinach 9.00 – 13.00 zbiórka uczestników o godzinie 7.00

Obowiązuje „Regulamin Zawodów o Mistrzostwo Koła” PZW i z tego regulaminu wynika konieczność dwuetapowej rywalizacji.

Wszyscy którzy zgłoszą się w dniu 19. 06. 2021 w rejonie „Rybaczówki” do godziny 7.30 mogą uczestniczyć w zawodach.

W związku z zawodami zamyka się dla indywidualnego wędkowania brzeg zachodni stawu nr 3 ( wzdłuż drogi w kierunku Libiąża ) na czas trwania zawodów.

                                                         Zarząd Koła PZW nr 10                                                                                                                 Chrzanów – Miasto

Piknik wędkarski z okazji dnia dziecka 2021

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 29. 05. 2021 r na terenie ośrodka „GROBLE” odbył się Piknik Wędkarski dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez Koło PZW nr 10 Chrzanów-Miasto.                      Impreza została zorganizowana ze środków przyznanych przez Ośrodek Zwalczania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie. Zarząd Koła PZW nr 10 dziękuje sponsorom za sfinansowanie imprezy, szczególne podziękowania kierujemy do Pana Zbigniewa Tury za pomoc w pozyskaniu środków                                        Piknik zorganizowany został w celu propagowania wypoczynku na świeżym powietrzu, upowszechniania sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży, oraz wpajania nawyku zdrowego stylu życia.                                                                                                                                      Główną atrakcją imprezy były zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zawodów wykazywali olbrzymie zaangażowanie w rywalizacji sportowej, ale i rodzice jak i opiekunowie nie szczędzili wysiłku w pomaganiu swoim pociechom.                                                                                                                        Pragniemy w tym miejscu podziękować sędziemu zawodów Panu Markowi Bilowi za sprawne i w pełni profesjonalne przeprowadzenie rywalizacji.                                                                                           W trakcie trwania zawodów pogoda dopisała, natomiast w czasie wręczania nagród aura nie była łaskawa i potraktowała uczestników intensywnym deszczem, co wpłynęło na pewne zamieszanie za co organizatorzy przepraszają.                                               Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy zawodów.                          Niewątpliwą atrakcją imprezy była wata cukrowa serwowana  przez  Prezesa kol. Ryszarda Madeja.                                                                        Pomimo pewnych problemów pogodowych, impreza zrobiła pozytywne wrażenie na jej uczestnikach, na co dowodem były pytania o kolejną tak  imprezę. Jeżeli okoliczności pozwolą i sponsorzy dopiszą zapraszamy na kolejny Piknik  w przyszłym roku.

Znaki

Informujemy iż sprzedaż znaków w Kole PZW nr 10 Chrzanów-Miasto w bieżącym roku  została zakończona.

Zapraszamy ponownie w styczniu 2022 roku

Sprzedaż znaków

Sprzedaż pozwoleń na amatorski połów ryb wędką będzie kontynuowana w sobotę 15. 05. 2021 r w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto.                 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Piknik wędkarski z okazji dnia dziecka

W dniu 29. 05. 2021 na terenie ośrodka „GROBLE” odbędzie się „Piknik wędkarski” z okazji dnia dziecka, zbiórka   godzina 8.00                                                                                          Przewidziane są zawody wędkarskie dla dzieci w których każdy uczestnik otrzyma nagrodę.                                                               Prosimy o zgłaszanie chętnych do udziału w zawodach SMS-em do dnia 25. 05. 2021 r. na numer telefonu                608 570 923, w SMS-ie proszę zaznaczyć czy dziecko uczestniczyło w zawodach w ubiegłym roku, czy będzie uczestniczyć po raz pierwszy ( informacja taka pozwoli uniknąć powtarzania nagród).                                                                           Przewidziane są również inne atrakcje dla dzieci na które serdecznie zapraszamy.

                                                                              Zarząd Koła PZW nr 10                                                                                                    Chrzanów-Miasto

Sprzedaż znaków

Informujemy osoby zainteresowane zakupem pozwolenia na amatorski połów ryb wędką (znaków) iż sprzedaż będzie prowadzona w siedzibie Koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto w dniu 07. 05. 2021 piątek w godzinach 9.00 – 11.00, oraz dniu 08. 05. 2021 sobota w godzinach 9.00 – 12.00.

Zapraszamy.

Współpraca Koła PZW nr 10 z SOSW

W dniu 26. 04. 2021 r. w siedzibie Koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto przeprowadzono egzamin na kartę wędkarską uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie. Egzamin odbył się w ramach współpracy Koła PZW nr. 10 Chrzanów-Miasto ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie. Do egzaminu przystąpiło sześć osób, które są członkami szkolnego koła wędkarskiego prowadzonego przez Kierownika Szkolenia Praktycznego mgr inż.  Zbigniewa Maciuba. W tym miejscu należy zaznaczyć że uczniowie do egzaminu byli przygotowani w sposób nie budzący wątpliwości co do ich kwalifikacji umożliwiających amatorski połów ryb wędką. Taki poziom przygotowania młodzieży wynika z wieloletniego propagowania wędkarstwa na terenie Ośrodka przez opiekuna szkolnego koła wędkarskiego Zbigniewa Maciubę , oraz duży udział w szkoleniu młodzieży Kol. Stanisława Maja reprezentującego koło PZW nr 10 Chrzanów-Miasto. Współpraca koła PZW ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym przyniosła efekty w postaci powiększenia grona pełnoprawnych członków Polskiego Związku Wędkarskiego, a co za tym idzie zwiększenia liczby osób którym ochrona przyrody nie jest obojętna, dla których dbanie o środowisko naturalne jest wymogiem chwili, osób świadomych faktu iż jesteśmy częścią środowiska w którym żyjemy i od nas zależy jak ten Świat będzie wyglądał.

Znaki

W sobotę 01. 05. 2021 Koło PZW nr. 10 Chrzanów-Miasto nie będzie prowadzić sprzedaży pozwoleń na amatorski połów ryb wędką ze względu na fakt iż jest to dzień świąteczny.                            O najbliższym terminie sprzedaży znaków poinformujemy w następnym komunikacie.

Sprzedaż znaków

Informujemy wszystkich zainteresowanych zakupem pozwolenia na amatorski połów ryb wędką, iż sprzedaż pozwoleń w tym tygodniu odbędzie się w sobotę 24. 04. 2021 w godzinach 9.00  do  12.00 w siedzibie Koła PZW Chrzanów nr 10.