Sprzedaż znaków

Osoby zainteresowane zakupem pozwolenia na amatorski połów ryb proszone są                   o zgłaszanie tego faktu na nr tel. 608 570 923. Jeżeli okaże się że jest jeszcze        zainteresowanie nabyciem pozwolenia, zostanie uruchomiona dodatkowa sprzedaż          znaków w dniu 18 07 2020 r. w godzinach 9.00 – 11.00

Regulamin Zawodów Sumowych

 

Regulamin Zawodów Sumowych

17/18 lipiec 2020” GROBLE” nr 218

Organizator ;Koło 10 Chrzanów-Miasto

zawody zostaną rozegrane na zbiorniku Staw nr 3 akwen” GROBLE” nr 218

Uczestnicy zawodów muszą posiadać aktualne zezwolenie na połów ryb w Łowisku „GROBLE” nr 218

Rozdział I

Postanowienia ogólne

&1 Niniejszy regulamin zatwierdzony przez organizatora zawodów Koło 10 Chrzanów-Miasto określa zakres i tryb działania , organizację i zasady rozgrywania zawodów sumowych w dniu 17/18 07 2020

&2 W zawodach mogą uczestniczyć osoby w wieku od 18 lat

&3 Organizator Koło nr10 Chrzanów-Miasto  zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów i regulaminu w dowolnym czasie trwania zawodów jak i na dowolnym etapie przeprowadzania zapisów na zawody

&4 Wszystkie osoby biorące udział w zawodach będą zobowiązane do podpisania formularza rejestracyjnego oraz akceptację ostatecznego regulaminu zawodów jak również formularza dotyczącego  zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa .

&5 wszystkie protesty i nieprawidłowości podczas zawodów należy zgłaszać niezwłocznie do organizatora lub sędziego.

&6 Każda próba obrażania lub utraty nietykalności cielesnej sędziego lub organizatora będzie prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji uczestnika z zawodów sumowych  bez możliwości ponownego uczestnictwa w przyszłości

&7 Organizator Koło nr10 Chrzanów-Miasto  zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku i wypowiedzi uczestników zawodów na różnych polach dystrybucji m.in. w prasie Internecie radiu .

&8 Zapisy na zawody u organizatora do 13 07 2020 włącznie  nr tel.608 570 923.

&9  Udział w zawodach jest bezpłatny

Rozdział II

Skrócony plan zawodów

Rejestracja 17 07 2020 w godzinach  17.00 – 18.00

Ceremonia otwarcia , losowanie stanowisk 18.00

Rozpoczęcie zawodów 17 07 2020 godzina 19.00

zakończenie zawodów 18 07 2020 godzina 6.00

ogłoszenie wyników , wręczenie nagród 18 07 2020 godzina 7.30

Rozdział III

Rejestracja

&1 Każdy zawodnik musi zarejestrować się w godzinach rejestracji i dostarczyć wymagane dokumenty( aktualne zezwolenie na połów ryb w Łowisku specjalnym „GROBLE” nr 218 )Nie dostarczenie dokumentacji skutkować będzie nie zarejestrowaniem uczestnika

.&2 Podczas rejestracji każdy zawodnik będzie losował jeden numer stanowiska

&3 Nie stawienie się zawodnika do rejestracji może skutkować wykluczeniem z zawodów.           O wypadkach losowych utrudniających przybycie należy niezwłocznie poinformować             organizatora

&4 Zawodnicy spóźnieni na rejestracje będą ostatnimi w oficjalnym losowaniu

Rozdział VI

Nagrody

&1 Zwycięzcą zawodów zostanie zawodnik z największą ilością punktów za złowione ryby. W przypadku takiego samego wyniku dwóch lub więcej uczestników decydować będzie największa złowiona ryba przez danego zawodnika (długość w centymetrach w przypadku tej samej długości decyduje waga).

&2 Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na oficjalnym zakończeniu zawodów

&3 Nagrodzone zostaną: I, II, III lokata, oraz łowca największej ryby Big Fish, przewidziane są również upominki dla uczestników poza podium

Rozdział VII

Regulamin zawodów

&1 Podczas zawodów obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, oraz Regulamin Łowiska Specjalnego „GROBLE” nr 218

&2 Złowione ryby muszą być bezzwłocznie zgłaszane sędziemu

&3 Każda zawodnik  może łowić maksymalnie na 2 wędki

&4 Wejście do wody jest zabronione

&5 W zawodach liczą się ryby: Sum od 70 cm

&6  jeżeli branie nastąpi tuż przed godziną 6.00 w dniu 18 07 2020 ryba musi być wyholowana w 20 minut inaczej nie zostanie zaliczona

&7 Niestosowanie się do powyższego regulaminu może skutkować dyskwalifikacją .

&8 Pozyskanie żywca w celu użycia jako przynęty może odbywać się z chwilą wejścia zawodnika na stanowisko, zaleca się stosowanie przynęt typowo sumowych (kulki proteinowe, wątroba itp.)

&9 Każdy złowiony wymiarowy  sum podlega zabraniu przez zawodnika który go złowił

&10 Każdy złowiony drapieżnik inny niż sum podlega natychmiastowemu wypuszczeniu do wody.

Rozdział VIII

Zgłaszanie połowów, warzenie ryb

&1 Przy warzeniu i mierzeniu musi być sędzia lub organizator zawodów

&2 Każda ryba musi być zmierzona przymiarem od sędziego lub organizatora pomiar wszystkich ryb tym samym przymiarem.

&3 Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiarów ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra.

Rozdział IX

Zakończenie

&1 Organizator zawodów  zobowiązuje uczestników zawodów do przestrzegania niżej wymienionych zasad:

  • zakazu niszczenia
  • zabrania ze sobą śmieci do wyznaczonych miejsc
  • zakazu spożywania alkoholu

&2

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie bezpośrednio organizator zawodów.

xxx

Zawody Sumowe

 

 

Zarząd Koła nr 10 Chrzanów-Miasto na wniosek członków koła organizuje zawody sumowe  w dniu 17/18  07 2020 r. W zawodach uczestniczyć mogą członkowie koła nr 10 którzy posiadają aktualne zezwolenie na połów ryb w łowisku specjalnym „GROBLE” nr 218. Zapisy na zawody przyjmowane będą do 13 07 2020 u organizatora nr tel. 608 570 923 Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.   Uczestników zawodów obowiązuje Regulamin Zawodów Sumowych zamieszczony na stronie Internetowej koła jak również na tablicach informacyjnych łowiska „GROBLE” nr 218.

 

Egzamin na kartę wędkarską

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że egzamin weryfikujący kwalifikacje kandydatów do posiadania karty wędkarskiej odbędzie się w dniu 03.06.2020 w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie Koła PZW nr 10  Chrzanów Rynek 10. Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do amatorskiego połowu ryb zapraszamy.

Komisja Egzaminacyjna przy Kole PZW nr 10 Chrzanów-Miasto.

Sprzedaż znaków

Informujemy wszystkich wędkarzy zainteresowanych zakupem znaków (pozwoleń na amatorski połów ryb) że taka możliwość będzie w sobotę 23. 05. 2020 w godzinach 9.00 – 12.00 następnie w kolejną sobotę t.j.  30. 05. 2020 w godzinach 9.00 – 12.00.                                  Kolejnym dniem w którym będą sprzedawane znaki będzie sobota 06. 06. 2020  w godzinach  9.00 – 11.00, oraz sobota 04. 07. 2020 w godzinach 9.00 – 11.00.                                  Sprzedaż odbywać się będzie w siedzibie Koła Chrzanów Rynek 10.

Zarząd Koła PZW nr 10                                                                                                                                             Chrzanów – Miasto

 

Sprzedaż znaków

W sobotę 16 05 2020 kontynuowana będzie sprzedaż znaków (pozwoleń na amatorski połów ryb) w siedzibie koła nr 10 adres Chrzanów Rynek 10 w godzinach 9 00 – 12 00.               Wszystkich zainteresowanych zapraszamy .

Sprzedaż znaków

Informujemy wszystkich zainteresowanych ze sprzedaż znaków (pozwoleń na połów ryb) w bieżącym tygodniu odbywać się będzie w środę 6 05 2020 w godzinach  9.00 – 11.00 oraz w sobotę 9 05 2020 w godzinach 9.00 – 12.00. Zapraszamy wszystkich wędkarzy którzy jeszcze nie wykupili pozwoleń na wędkowanie w bieżącym roku

Interpretacja pkt. 6 Regulaminu Łowiska Specjalnego „GROBLE” nr 218

Najwięcej kontrowersji  w pkt. 6 budzi sformułowanie „Nęcenie dozwolone jest tylko poprzez wyrzut z ręki”                                                                                                                                         Pod w/w sformułowaniem należy rozumieć  wyrzut zanęty bezpośrednio z dłoni bez użycia dodatkowych narzędzi jak  kobra, łyżka zanętowa  itp.                                                                              Natomiast wyrzucanie zanęty przy użyciu wędki ogranicza się do stosowania koszyków zanętowych i sprężyn zanętowych, wszystkie inne urządzenia stosowane do podawania zanęty na łowisko zostały zabronione                                                                                                                W pkt. 6 Regulaminu  Łowiska „GROBLE” nr 218 wyraźnie stoi „dozwolone jest tylko”  co oznacza że można zanęcać tylko metodami wyszczególnionymi w zapisie regulaminu.

W/w interpretacja została uzgodniona przez Zarząd Koła PZW Chrzanów-Miasto nr 10 w wyniku konsultacji telefonicznych.

Egzaminy na kartę wędkarską

Komisja egzaminacyjna przy Kole PZW Chrzanów-Miasto  nr 10  informuje że wznawia rekrutację na kartę wędkarską w dniu 28 04 2020 w godzinach 16.00 – 18.00 t.j. wtorek

Następne egzaminy na kartę wędkarską odbędą się 13 05 2020 (środa)

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień  do amatorskiego połowu ryb zapraszamy.

Komisja Egzaminacyjna przy Kole PZW  Chrzanów-Miasto nr 10