Regulamin łowiska ,,GROBLE” NR 218

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO „Groble” nr 218

I. Gospodarz łowiska:
Gospodarzem łowiska specjalnego„Groble” nr 218 jest Koło PZW nr 10 Chrzanów Miasto w Chrzanowie, ul. Rynek 10.

II. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:
1. Prawo do wędkowania na wymienionym łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po wykupieniu zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym „Groble” nr 218” na dany rok kalendarzowy.
Przed rozpoczęciem wędkowania wędkarz zobowiązany jest do wpisania daty i godziny rozpoczęcia wędkowania do zezwolenia.
2. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa.
3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w zezwoleniu.
4. Wędkowanie na wszystkich stawach dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
5. Zabrania się wchodzenia do wody oraz ustawiania na stałe markerów.
6. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt. Nęcenie dozwolone jest tylko przez wyrzut z ręki lub przy użyciu procy a także za pomocą zestawów wędkarskich typu koszyk, sprężyna zanętowa. Wprowadza się zakaz stosowania rakiet zamętowych
w obrębie całego akwenu.
7. W okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia na stawach obowiązuje zakaz spinningowania.
8. Zabrania się wędkowania w wydzielonej części stawu nr 3, która stanowi strefę ochronną.
9. Na łowiskach zabrania się:
– parkowania przyczep kempingowych
– stawiania namiotów z podłogą
– czyszczenia i patroszenia ryb nad wodą
– palenia ognisk i używania otwartego ognia.
10. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania śmieci. Wędkarz po zakończeniu wędkowania zobowiązany jest do posprzątania swojego stanowiska.
11. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody do wędkowania w uzasadnionych przypadkach, na czas zarybiania oraz podczas organizowania zawodów wędkarskich.
12. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb wydanym przez Zarząd Główny PZW, zwanego dalej RAPR.
13. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego „Groble” nr 218 a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania a także skierowanie sprawy do sądu koleżeńskiego.
III. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:
1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła nr 10 Chrzanów Miasto przy ulicy Rynek 10
(wejście od strony ulicy Garncarskiej) w dniu kasowań.
2. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi:
– 250,00 zł opłata normalna dla członka PZW
3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.

IV. Godziny otwarcia łowiska:
Łowisko specjalnego „Groble” nr 218 jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.

V. Postanowienia szczegółowe:
1. Obowiązuje następujący roczny limit ilościowy ryb do zabrania ze stawów nr 1, 2 i 3 liczonych łącznie jako jedno łowisko specjalne „Groble” nr 218:
– karp, szczupak, sandacz, amur, pstrąg, lin – łącznie 20 sztuk rocznie.
2. Obowiązują następujące dobowe (0-24 h) limity ilościowe ryb do zabrania ze stawów nr 1, 2 i 3 liczonych łącznie jako jedno łowisko
specjalne „Groble” nr 218:
– karp, pstrąg, amur, szczupak, sandacz, lin – łącznie 2 sztuki na dobę
Po złowieniu limitu dobowego w/w ryb wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.
Limity pozostałych ryb zgodnie z RAPR.

4. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb:
– karp do 35 cm i powyżej 65 cm,
– szczupak do 60 cm i powyżej 90 cm,
– sandacz do 60 cm i powyżej 90 cm,
– amur do 60 cm i powyżej 90 cm,
– leszcz do 25 cm.
Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z RAPR.
5. Okresy ochronne – zgodnie z RAPR.

VI. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.