Opłaty

Składki i opłaty wędkarskie będą przyjmowane w każdą sobotę począwszy od 04.01.2020  w siedzibie koła nr 10 Chrzanów-Miasto ul.Rynek 10 (wejście od ul. Gancarskiej)  od godziny 9.00 do 12.00.

W kolejnych miesiącach opłaty będą pobierane w dniach:
9.  maja w godz. 9.00 – 11.00
6. czerwca w godz. 9.00 – 11.00
4.  lipiec w godz. 9.00 – 11.00

 

uchwala_zg_pzw_ws_ustanowienia_skladki_czlonkowskiej_na_2019_r_strona_1skladki_okregowe_2019_strona_1