Grand Prix 2019

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH
GRAND PRIX KOŁA 2019r.
PZW NR-10 CHRZANÓW-MIASTO 

1. Celem zawodów jest wyłonienie najwszechstronniejszego wędkarza roku i nadania tytułu : WĘDKARZA ROKU koła PZW-10 Chrzanów-Miasto w/g punktacji.
2. Prawo udziału w zawodach w cyklu Grand Prix mają wędkarze zrzeszeni w kole PZW-10 Chrzanów-Miasto
3.  Zawody organizowane przez koło-10 Chrzanów-Miasto są zaliczane do zawodów z cyklu Grand Prix a każdy zawodnik udział w tych zawodach otrzymuje punkty. Punkty przyznawane są według następujących zasad: – za 1 miejsce w zawodach 1 punkt, za każde następne miejsce o jeden punkt więcej – jeśli jest tylko jeden zawodnik, który nie złowił żadnej ryby otrzyma on liczbę punktów równą ostatniej pozycji. – zawodnicy, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują liczbę punktów równą średniej  wartości miejsc nie przydzielonych ( przykład: 25 zawodników, jedenastu z nich 2 sklasyfikowano na 11 miejsc z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2 = 18,5 punktów każdy),- zawodnik,  który z różnych  powodów nie brał udziału w  zawodach otrzymuje liczbę punktów według ilości startujących + 1 punkt. – w przypadku równej ilości punktów decyduje lepszy ogólny wynik wagowy a w dalszej kolejności ilość wyższych miejsc.-do Grand Prix Koła zliczane są wyniki osiągnięte we wszystkich zawodach organizowanych przez Koło z cyklu Grand Prix w 2019r. zgodnie z ogłoszonym planem zawodów na 2019r. – w klasyfikacji Grand Prix Koła wygrywa wygrywa zawodnik, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów w całym cyklu zawodów.
4. Do klasyfikacji ogólnej odliczamy jeden najgorszy wynik zawodów w cyklu.
5. Po zakończeniu każdych zawodów, trzech najlepszych zawodników otrzyma pamiątkowy dyplom a po zakończeniu cyklu Grand Prix Koła, trzej pierwsi otrzymają pamiątkowe puchary, statuetki lub medale.
6. Nagrody rzeczowe – po ustaleniu kwoty przeznaczonej na jedne zawody z cyklu razy pięć zawodów dają kwotę jaka zostaje na zakup nagród rzeczowych na zakończeniu cyklu Grand Prix, pomniejszoną o zakup trzech pamiątkowych pucharów, statuetek lub medali. Kwota pozostała będzie przeznaczona na zakup 10 nagród rzeczowych.
7. Wręczenie nagród odbędzie się na Walnym Zebraniu członków koła.