Współpraca Koła PZW nr 10 z SOSW

W dniu 26. 04. 2021 r. w siedzibie Koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto przeprowadzono egzamin na kartę wędkarską uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie. Egzamin odbył się w ramach współpracy Koła PZW nr. 10 Chrzanów-Miasto ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie. Do egzaminu przystąpiło sześć osób, które są członkami szkolnego koła wędkarskiego prowadzonego przez Kierownika Szkolenia Praktycznego mgr inż.  Zbigniewa Maciuba. W tym miejscu należy zaznaczyć że uczniowie do egzaminu byli przygotowani w sposób nie budzący wątpliwości co do ich kwalifikacji umożliwiających amatorski połów ryb wędką. Taki poziom przygotowania młodzieży wynika z wieloletniego propagowania wędkarstwa na terenie Ośrodka przez opiekuna szkolnego koła wędkarskiego Zbigniewa Maciubę , oraz duży udział w szkoleniu młodzieży Kol. Stanisława Maja reprezentującego koło PZW nr 10 Chrzanów-Miasto. Współpraca koła PZW ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym przyniosła efekty w postaci powiększenia grona pełnoprawnych członków Polskiego Związku Wędkarskiego, a co za tym idzie zwiększenia liczby osób którym ochrona przyrody nie jest obojętna, dla których dbanie o środowisko naturalne jest wymogiem chwili, osób świadomych faktu iż jesteśmy częścią środowiska w którym żyjemy i od nas zależy jak ten Świat będzie wyglądał.