Sprzedaż znaków

Informujemy wszystkich zainteresowanych że w dniu 16. 01.  2021 r. w godzinach 9.00 – 12.00 sprzedawane będą znaki                      ( pozwolenia na amatorski połów ryb ).

Wszystkich zainteresowanych prosi się o zachowanie reżimu sanitarnego t.j. wchodzenie do siedziby koła pojedynczo, zasłanianie ust i nosa maseczką,  dezynfekowanie rąk po wejściu do pomieszczenia, stosowanie się do wszystkich poleceń osób sprzedających znaki i wydających kartoteki.

Przypominamy również osobom  oczekującym na zewnątrz o konieczności zasłaniania ust i nosa, jak również o obowiązku zachowania odległości 2m między osobami.

Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa osób obsługujących Wędkarzy, jak również dla samych zainteresowanych zakupem znaków.