Ostatnie zarybianie w 2020 roku

W dniu 19.  11. 2020r. odbyło się zarybienie akwenu „GROBLE”    nr 218 rybą rodzimą.  Do akwenu wpuszczono: 100 kg szczupaka, 50 kg okonia, 50 kg lina, oraz 55 kg jazia. Zarybienie to zostało sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Zarząd koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto uprzejmie dziękuje sponsorom : Urzędowi Miasta Chrzanów oraz Starostwu Powiatowemu za przeznaczenie środków finansowych na zakup ryby rodzimej, do akwenu „GROBLE nr. 218 . Zabieg ten w sposób wydatny wpłynie na poprawę różnorodności gatunkowej
w środowisku wodnym zbiornika „GROBLE”, a co za tym idzie umożliwi zachowanie równowagi biologicznej .  Dziękując Sponsorom za partycypowanie w kosztach utrzymania ośrodka wędkarskiego „GROBLE” pragniemy podkreślić że nasza współpraca trwa do wielu lat i od wielu lat otrzymujemy pomoc finansową tak z Urzędu Miasta Chrzanów  jak i ze Starostwa Powiatowego. Taki stan rzeczy umożliwia organizowanie imprez rekreacyjnych dla różnych środowisk, propagowanie zdrowego stylu życia, rozpowszechnianie sportu wędkarskiego jako jednej z form rekreacji. Zarząd Koła dziękując Sponsorom wyraża jednocześnie nadzieję na dalszą konstruktywną  współprace dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest zadowolenie społeczeństwa naszego regionu.