Zarybianie rybą rodzimą

W dniu 12. 11. 2020r. nastąpi zarybienie akwenu „Groble” nr. 218 rybą rodzimą. Będzie to pierwszy etap  Zarybienia, finansowany  z funduszy Urzędu Miasta Chrzanów.

Drugi etap zarybienia rybą rodzimą będzie miał miejsce w dniu 13. 11. 2020r. lub w dniu 16. 11. 2020r. w zależności od możliwości dostawcy. Drugi etap zarybiania finansowany będzie z funduszy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

O ilości ryby wpuszczonej do poszczególnych stawów, oraz o przekroju gatunkowym poinformujemy po zakończeniu zarybiania.