Korekta do wpisu o zakazie wędkowania z dnia 06. 10. 2020 r.

W wyniku zgłoszenia się większej ilości chętnych do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich niż pierwotnie zakładano, zaistniała konieczność  zamknięcia na potrzeby zawodów również północnego brzegu              stawu nr 3.

Tak więc zakaz wędkowania na zachodnim oraz północnym brzegu stawu nr 3 obowiązuje od 08. 10. 2020 od godziny 12.00 do 10. 10. 2020 r. do godziny 14.00 .               Pozostała treść  komunikatu z dnia 06. 10. 2020 r. obowiązuje w pierwotnym brzmieniu.