Zarybianie

W dniu 08. 10. 2020 r. nastąpi zarybianie akwenu „GROBLE” nr 218. Planowane jest wpuszczenie do akwenu 700 kg karpia.                                                                                                                 W związku z powyższym wprowadza się zakaz wędkowania na obszarze całego łowiska nr 218 w okresie od 08. 10. 2020 r .od godziny 12.00 do 10. 10. 2020 r. do godziny 6.00 za wyjątkiem zachodniego brzegu stawu nr 3 gdzie zakaz wędkowania obowiązywał będzie do godziny 14.00 dnia 10. 10. 2020 r.                                                                                          Taki stan rzeczy podyktowany jest potrzebą rozegrania zawodów wędkarskich o których informowano we wcześniejszym komunikacie