Dzienne archiwum: 5 sierpień 2020

Regulamin zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży

    

 I.    Postanowienia ogólne

1.  Zawody wędkarskie odbędą się w dniu 29 08 2020 na terenie ośrodka „GROBLE” łowisko nr 218                                                                                                                                                               2.  Zgłoszenia należy dokonywać  telefonicznie na nr tel. 608 570 923 do dnia 25 08 2020 włącznie.                                                                                                                                                                    P3.   Rejestracja zawodników rozpocznie się o godzinie 8.00 w dniu zawodów na terenie ośrodka „GROBLE”                                                                                                                                                 4.  Organizacja zawodów jest dofinansowana ze środków Gminnej Komisji d/s                                  Rozwiązywania Problemów Uzależnień.                                                                                                     5.  Koszty  dojazdu na zawody ponoszą uczestnicy.

II.  Organizator Zawodów

Zarząd Koła PZW nr 10 Chrzanów-Miasto

III.  Cel Zawodów

Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży jako formy            czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą.

IV.   Uczestnictwo w zawodach.                                                                                                                      1.     W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat włącznie            2.     Liczba uczestników zawodów nie jest ograniczone.                                                                        3.     W zawodach prowadzona będzie tylko klasyfikacja indywidualna                                          4.     Uczestnicy na zawody przyjeżdżają wraz z opiekunami.                                                                5.     Zawodnicy startują na wylosowanych stanowiskach pod opieką swojego opiekuna     6.    Opiekun czuwa jedynie nad bezpieczeństwem uczestnika zawodów , nie może czynnie           pomagać w łowieniu ryb, ewentualnie może instruować uczestnika słownie.

V.    Regulamin Zawodów.

1.   Zawody będą rozgrywane w jednej turze, przewidywany czas trwania zawodów                        3 godziny                                                                                                                                                                2.   Zawodnicy łowią na jedną wędkę składającą się z  wędziska, żyłki  (może być na                         kołowrotku), spławika, obciążenia i haczyka.                                                                                      3.   Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę do przechowywania ryb w stanie                     żywym.                                                                                                                                                                  4.   W czasie zawodów nie obowiązują limity ilościowa, ani wymiary ochronne ryb.                5.    Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez komisję sędziowską ryby będą                            wypuszczone do łowiska.                                                                                                                            6.     Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia swoje stanowisko w stanie                      czystym (śmieci i odpadki zabiera ze sobą).

VI.   Klasyfikacja.

Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie, jedna dla wszystkich uczestników.

VII. Punktacja.

Zwycięzcą zawodów zostanie zawodnik który wagowo złowił największą ilość ryb.                    Punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb. Za każdy gram wagi ryby              przyznawany będzie jeden punkt.

VIII. Nagrody .

1.    Trzech najlepszych zawodników otrzyma puchary oraz nagrody indywidualne.                   2.    Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają nagrody indywidualne.                                                 3.    Dla uczestników zawodów oraz ich opiekunów zapewniony będzie posiłek.

IX.  Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie a dotyczących rozgrywanych         ,zawodów decyzje podejmuje sędzia główny zawodów.