Sprzedaż znaków

Osoby zainteresowane zakupem pozwolenia na amatorski połów ryb proszone są                   o zgłaszanie tego faktu na nr tel. 608 570 923. Jeżeli okaże się że jest jeszcze        zainteresowanie nabyciem pozwolenia, zostanie uruchomiona dodatkowa sprzedaż          znaków w dniu 18 07 2020 r. w godzinach 9.00 – 11.00